Betalingsdiensten

R. Steennot

Bij de invoering van het Wetboek van Economisch Recht werd ervoor geopteerd om ook de Wet Betalingsdiensten in het WER te integreren, meer bepaald in Boek VII dat betrekking heeft op betalings- en kredietdiensten. Hoewel de bepalingen uit Boek VII hoofdzakelijk een kopi ...

Boek - 350 p.
Verschijningsdatum: 29/12/2015

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 107,28 € 113,72
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 82,52 € 87,47
E-book - Eenmalige aankoop
€ 107,28 € 129,81
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 243,53 € 139,46 € 158,29

Beschrijving

Bij de invoering van het Wetboek van Economisch Recht werd ervoor geopteerd om ook de Wet Betalingsdiensten in het WER te integreren, meer bepaald in Boek VII dat betrekking heeft op betalings- en kredietdiensten. Hoewel de bepalingen uit Boek VII hoofdzakelijk een kopie vormen van de regelen in de Wet Betalingsdiensten en slechts op enkele punten de regeling inhoudelijk wijzigen, leek het nuttig om de privaatrechtelijke bepalingen betreffende het betalingsverkeer van een nieuwe commentaar te voorzien, dit in het licht van de recente rechtspraak en recente adviezen van het Bemiddelingscollege voor de financiële sector.

Komen meer concreet aan bod: het toepassingsgebied en de definities van de door de wetgever gehanteerde begrippen, de uitgebreide informatieverplichtingen, alsook de problematiek van de tijdige en correcte uitvoering van betalingstransacties en van de niet-toegestane betalingstransacties en de dienaangaande door de wet voorziene aansprakelijkheidsverdeling. Verder treft men in Boek VII ook de vernieuwde regelen inzake de basis-bankdienst aan. Ook deze maken het voorwerp uit van een commentaar.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046576960
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI15004
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 350 p.