Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

E. Van Camp, I. Mertens

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

Boek - 288 p.
Verschijningsdatum: 01/12/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 84,50 € 55,80 € 59,15
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 65,00 € 42,92 € 45,50
E-book - Eenmalige aankoop
€ 96,46 € 55,80 € 67,52
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 180,96 € 103,64 € 117,63

Beschrijving

Dit boek is een eerste kennismaking met het nieuwe insolventierecht. Met behulp van de memorie van toelichting wordt elk artikel nader toegelicht. 

De wet van 11 augustus 2017 voegt het insolventierecht in het Wetboek van economisch recht in. Boek XX van het WER zal in werking treden op 1 mei 2018 en poogt het insolventierecht te moderniseren.

Hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn de volledige elektronische procedure, het uitbreiden van het toepassingsgebied naar alle ondernemingen, een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid, wijzigingen met betrekking tot het ereloon van de curator en het vervangen van de verschoonbaarheid door de kwijtschelding. De nieuwe wet beklemtoont bovendien buitengerechtelijke vormen van insolventie en moedigt minnelijke akkoorden aan.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046592540
Bestelcode: BP/NWPV-BI17063
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 288 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De nieuwe wet op het bewind

De nieuwe wet op het bewind

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Faillissementswet anno 2008

Faillissementswet anno 2008

Nieuwe faillissementswet

Nieuwe faillissementswet