Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Sander Vanderheyde

Het boek biedt een overzicht van de regels inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en een artikelsgewijze bespreking van Titel 2 Boek X van het Wetboek Economisch Recht met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Boek - 90 p.
Verschijningsdatum: 06/02/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 44,15 € 46,80
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 33,96 € 36,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 44,15 € 46,80
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 93,60 € 57,40 € 60,84

Beschrijving

Titel 2 van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (WER) omvat de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Bij de omzetting van de (oude) wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten heeft de wetgever van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan Titel 2 Boek X WER. Deze wijzigingen zijn zowel het gevolg van de inzichten over de jaren in de rechtspraak en rechtsleer als van de concrete adviezen van de Arbitragecommissie, een specifiek adviesorgaan opgericht krachtens de wet van 19 december 2005.

 De regels van Titel 2 Boek X WER zijn vrij technisch en complex. De onderliggende doelstelling is dat echter niet: in essentie dienen deze regels degene die het recht verkrijgt om een commerciële formule te gebruiken te beschermen door aan de rechtsverlener strikte precontractuele informatieverplichtingen op te leggen. De auteur tracht op een overzichtelijke wijze deze regels te duiden en, waar nodig, de nodige verbanden te leggen tussen de verschillende wetsartikelen. De relevante (Belgische) vonnissen en arresten komen al dan niet summier aan bod. Waar relevant, beschrijft de auteur ook de verschillende opvattingen in de doctrine.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594605
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 90 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.