Beschrijving

Voor kleine en bijzondere appartementensplitsingen is dit echter niet evident.

Daarop inspelend maakt de Appartementswet het mogelijk onder specifieke voorwaarden af te zien van de wettelijke beheerstructuur en bijzondere samenwerkingsvormen in de plaats te stellen.

Centraal in het onderzoek naar alternatieven voor de appartementensplitsing staan de rechtsfiguren zaakgemeenschap, boedelgemeenschap en flatexploitatievennootschap waaronder de appartementseigenaars desgewenst kunnen samenwerken en voordeel halen bij het beheer van de gemeenschappelijke delen van hun gebouw. 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046577080
Bestelcode: BP/RNPS-BI15058
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.