Handels- en economisch recht Artikelsgewijze commentaren

R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch, G. Straetmans

Losbladige - 11 ringbanden, ca. 900p. per band

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

In deze Artikelsgewijze Commentaar bespreken gespecialiseerde auteurs, stuk voor stuk eminente leermeesters die tot de absolute top van België behoren, de belangrijkste wetgeving in het handels- en economisch recht. Vertrekkend vanuit de structuur van het Wetboek Economisch Recht en de overige wetten in deze rechtsgebieden, geven ze praktische en heldere commentaren met grondige syntheses en vlijmscherpe maar genuanceerde analyses.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review. De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Recente bijdrage(n):

- D. Verhoeven: Productveiligheid

- A. Hoste & S. Vanderheyde: Prijsaanduiding en afronding van het te betalen bedrag

- R. Steennot: Art. VI.85-VI.87 WER (onrechtmatige bedingen)

- Y. Desmyttere & F. Helsen: Aansprakelijkheidsvorderingen

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OHRAT-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 4 supplementen/jaar, ca. 200p. per supplement
Aantal pagina's: 11 ringbanden, ca. 900p. per band

Onderdelen van dit abonnement

Handels- en economisch recht Artikelsgewijze commentaren

Handels- en economisch recht Artikelsgew ...

Updatekost op jaarbasis: € 1.270,61