Beschrijving

Sinds 2018 is het belang van het Wetboek Economisch Recht (WER) aanzienlijk verder toegenomen, in het bijzonder als gevolg van de hervorming van het ondernemingsrecht die zich sinds 1 mei 2018 voltrekt. Sinds die datum is immers het volledige insolventierecht voor ondernemingen in een nieuw Boek XX WER ondergebracht. Met ingang van 1 november 2018 werden vervolgens het Wetboek van koophandel en het handelaarsbegrip afgeschaft om dit laatste te vervangen door een nieuw, algemeen ondernemingsbegrip. Deze fundamentele ingreep zorgde niet voor de toevoeging van extra boeken, maar heeft een impact doorheen het ganse wetboek.

In het licht van dit sterk toegenomen belang van een wetboek, van een materie waarvan de belangen niet ophouden aan gemeenschaps- en gewestgrenzen, is het een bestaan van een handige, tweetalige uitgave van het wetboek dan ook een absolute must.

Het WER, waarbij de Franse en Nederlandse tekst gespiegeld staan op artikelniveau, is bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2019.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403007489
Bestelcode: BP/WWER-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 1304 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.