Europees Overheidsopdrachtenrecht

Constant De Koninck, Peter Flamey

In dit boek onderwerpen de auteurs de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren 2014/24/EU, aan een diepgaande studie. Hun boek maakt u vertrouwd met de nieuwe Europese principes en bepalingen die de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken. Meer bepaald vanaf 18 april 2016, uiterste datum waarop de richtlijn in nationaal recht moest zijn omgezet. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 krijgt Richtlijn 2014/24/EU vanaf 18 april 2016 bovendien directe werking!

Boek - 540 p.
Verschijningsdatum: 29/06/2015

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 94,10 € 99,75
E-book - Eenmalige aankoop
€ 94,10 € 99,75
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 199,50 € 122,33 € 129,67

Beschrijving

In het boek Europees Overheidsopdrachtenrecht onderwerpen Constant De Koninck en Peter Flamey de Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren 2014/24/EU aan een diepgaande studie. Hun boek maakt u vertrouwd met de nieuwe Europese principes en bepalingen die de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 kregen heel wat bepalingen van Richtlijn 2014/24/EU bovendien directe werking op 18 april 2016!

Sinds 18 april kunnen de bepalingen van deze richtlijn bijgevolg rechtstreeks worden ingeroepen voor de rechter die de met deze bepalingen strijdige nationale wet- en regelgeving buiten toepassing kan verklaren. Deelnemers aan een overheidsopdracht kunnen zich dus rechtstreeks op deze richtlijn beroepen. In die zin moeten aanbestedende overheden met de voorschriften opgenomen in die richtlijn rekening houden. 

Dit boek vormt voor de rechtspracticus een onmisbaar werkinstrument. Professionele maar heldere duiding bij de nieuwe voorschriften, uitgaande van de brontekst van de richtlijn, is immers zeker geen overbodige luxe voor de talrijke aan het overheidsopdrachtenrecht onderworpen publiek- en privaatrechtelijke instanties, rechtsprekende organen, advocaten, praktijkjuristen en – last but not least – aannemers, leveranciers en dienstverleners die deelnemen aan overheidsopdrachten.

In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de ratio legis van Richtlijn 2014/24/EU en worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden van deze richtlijn opgesomd en nader toegelicht. Het tweede deel bevat per artikel van de richtlijn een toelichting, gebaseerd op een selectie uit de consideransen bij de richtlijn en op relevant gebleven rechtspraak van het Hof van Justitie (136 arresten). De bijlagen bestaan uit een concordantietabel die het verband legt tussen Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2004/18/EG, een chronologisch overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en een exhaustief trefwoordenregister.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046583074
Bestelcode: BP/EUROPOV-BI15001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 540 p.