Administratief rechtBelg worden. De geschiedenis van de Belgische nationaliteitsver...

Belg worden. De geschiedenis van de Belgische nationaliteitsver...

Auteurs: F. Caestecker, N. Perrin, T. Eggeric...

Dit boek biedt een uniek overzicht van de geschiedenis van de nationaliteitsverwerving in België en de totstandkoming van onze huidige wetgeving. 

Boek

Eenmalige aankoop

30,00
In voorraad
Meer info


Compendium van het Belgisch staatsrecht (Syllabusuitgave) (2 bo...

Compendium van het Belgisch staatsrecht (Syllabusuitgave) (2 bo...

André Alen en Koen Muylle

Vierde uitgave - 2 delen

Boek

Eenmalige aankoop

68,00
In voorraad
Meer info


De relatie tussen de gemeenten en de provincies en de besturen ...

De relatie tussen de gemeenten en de provincies en de besturen ...

Arnold Blockerije

In deze praktijkgids wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van de relatie tussen de lokale besturen (gemeenten en provincies) en de besturen van de eredienst.

Boek

Eenmalige aankoop

39,00
In voorraad
Meer info


De uitvoering van overheidsopdrachten

De uitvoering van overheidsopdrachten

Constant De Koninck, Peter Flamey

Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Boek

Eenmalige aankoop

124,00
In voorraad
Meer info


Dumping social: à nouveaux modèles de concurrence, nouveaux méc...

Dumping social: à nouveaux modèles de concurrence, nouveaux méc...

Nathalie Robert

L’ouvrage tend à définir la notion, à identifier les causes et stratégies mises en œuvre en matière de dumping, ainsi que les méthodes de lutte contre celui-ci.

Eenmalige aankoop

86,20
In voorraad
Meer info


Europees Overheidsopdrachtenrecht

Europees Overheidsopdrachtenrecht

Constant De Koninck, Peter Flamey

In dit boek onderwerpen de auteurs de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren 2014/24/EU, aan een diepgaande studie. Hun boek maakt u vertrouwd met de nieuwe Europese principes en bepalingen die de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken. Meer bepaald vanaf 18 april 2016, uiterste datum waarop de richtlijn in nationaal recht moest zijn omgezet. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 krijgt Richtlijn 2014/24/EU vanaf 18 april 2016 bovendien directe werking!

Boek

Eenmalige aankoop

99,75
In voorraad
Meer info


Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2018

Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2018

Brecht Warnez

Onmisbare gids voor iedereen die met de werking en het bestuur van de gemeente of een ander lokaal bestuur te maken heeft.

Boek

Eenmalige aankoop

111,43
In voorraad
Meer info


Handboek Verblijfsrecht

Handboek Verblijfsrecht

S. Bouckaert, P. Baeyens, N. Vanderscheuren

Dit handboek geeft een overzicht en update van de verblijfsregelgeving tot en met de recente wetswijziging van juli 2016.

Boek

Eenmalige aankoop

84,01
In voorraad
Meer info


Handboek van het Belgisch Staatsrecht

Handboek van het Belgisch Staatsrecht

André Alen, Koen Muylle

Op 7 februari was de persvoorstelling van dit opus magnum. Er werden korte uiteenzettingen gehouden door de voorzitters van het Grondwettelijk Hof, Marc Bossuyt en Roger Henneuse, eerste minister Elio Di Rupo, de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune,én uiteraard André Alen en Koen Muylle.

Volgens premier Elio Di Rupo hoort het boek thuis "op het nachtkastje van iedereen die betrokken is bij de uitwerking van de zesde staatshervorming".

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Eenmalige aankoop

105,00
In voorraad
Meer info


Het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement

Michiel Elst, Luk Van Looy

Dit boek biedt u een helder, volledig en geactualiseerd overzicht van het juridische kader voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement op 25 mei 2014, en het publiekrechtelijke en materiële statuut van de verkozenen.

Boek

Eenmalige aankoop

86,00
In voorraad
Meer info


Het dwangbevel

Het dwangbevel

Wouter Verhille

De invordering van niet-fiscale schuldvorderingen in provincies, gemeenten en OCMW's.

 Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Eenmalige aankoop

119,00
In voorraad
Meer info


Het federale België van de Gemeenschappen en de Gewesten

Het federale België van de Gemeenschappen en de Gewesten

Senelle R., Vandenbossche E., Schuermans L.

In tegenstelling tot klassieke handboeken over het Belgische federalisme concentreren de auteurs zich uitsluitend op de instellingen van de gewesten en gemeenschappen en komen de federale instellingen niet aan bod. Dat is meteen de grote kracht van dit boek. Want dankzij deze invalshoek krijgt u du...

Boek

Eenmalige aankoop

42,00
In voorraad
Meer info


Jura

Jura

Jura– De virtuele juridische bibliotheek voor advocaten en juridische adviseurs

Online databank
Prijs op aanvraag
Bestelbaar
Meer info


Kleos

Kleos

U wilt uw advocatenpraktijk nog eenvoudiger, vrijer én tegelijk efficiënter runnen? Ontdek Kleos, de online tool om uw administratie en dossiers te beheren. 

Software
Prijs op aanvraag
Bestelbaar
Meer info


Marchés publics codeX overheidsopdrachten

Marchés publics codeX overheidsopdrachten

Virginie Dor, Youri Musschebroeck

Dit tweetalig wetboek bevat de federale wetgeving inzake overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en op defensie -en veiligheidsgebied.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

132,00
In voorraad
Meer info


Mercatus - Overheidsopdrachten - Marchés publics

Mercatus - Overheidsopdrachten - Marchés publics

Bruyninckx T., Buysse Y., Coen C., Debièvre J...

Mercatus is de meest volledige website voor overheidsopdrachten.

Test Mercatus 1 week gratis!

Prijs op aanvraag
Bestelbaar
Meer info


Mémento des marchés publics - code

Eenmalige aankoop

107,90
Binnenkort leverbaar
Meer info


Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid V...

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid V...

A. Desmet

U weet dat u inzake ruimtelijke ordening niets aan het toeval kunt overlaten. De materie is bijzonder complex, en de interpretatie van het nieuwe decreet van 27 maart 2009 niet vanzelfsprekend. Daarom is dit boek uw onmisbare gids. Snelle opzoekingen, duidelijke voorbeelden, achtergronden en verwij...

Boek

Eenmalige aankoop

390,01
In voorraad
Meer info


OCMW-verzelfstandiging

OCMW-verzelfstandiging

Jens Debièvre , Marleen Denef , Cies Gysen, E...

OCMW-verzelfstandiging is een onmisbaar boek voor lokale besturen die op zoek zijn naar het versterken van hun bestuurskracht door samenwerking of clustering. 

Boek

Eenmalige aankoop

85,00
In voorraad
Meer info


Onteigening en planschade deel II

Onteigening en planschade deel II

Denys P.

De hogesnelheidstrein, het MAP, Doel,... sinds enkele jaren volgen de onteigeningsdossiers elkaar in hoog tempo op. Met dit boek in de hand berekenen magistraten, advocaten, medewerkers van de administratie en specialisten onroerend goed de juiste vergoeding tot op de euro.

Deel II van Onteigenin...

Boek

Eenmalige aankoop

171,65
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Peter Flamey, Constant De Koninck

Dit boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die weldra in werking treedt.

Boek

Eenmalige aankoop

440,01
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overhei...

Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overhei...

Constant De Koninck, Peter Flamey

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016.

Boek

Eenmalige aankoop

132,00
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdracht...

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdracht...

C. De Koninck, P. Flamey, B. Gheysens

Dit boek behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

95,00
Verschijnt binnenkort
Meer info


Overzicht van het Belgisch administratief recht 2017

Overzicht van het Belgisch administratief recht 2017

A. Mast (†), J. Dujardin, M. Van Damme, J. Va...

Het samengaan van een grondige studie van de basisprincipes van het Belgisch administratief recht en een gedetailleerde en geactualiseerde bespreking van de grote domeinen van het materieel administratief recht maakt het boek uniek in de Vlaamse rechtswereld. Het vormt om die reden zowel een vaste leidraad voor de publiekrechtelijke wetenschapsbeoefenaar als voor de rechtspracticus die in het boek een schat aan actuele en praktijkgerichte informatie zal vinden.

Boek

Eenmalige aankoop

248,00
In voorraad
Meer info