Sociale praktijkstudies

De reeks Sociale Praktijkstudies is opgezet als een collectie beknopte monografieën over sociaalrechtelijke onderwerpen.

Boekenreeks

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

De reeks Sociale Praktijkstudies is opgezet als een collectie beknopte monografieën over sociaalrechtelijke onderwerpen. In de reeks zullen zowel actualiteitsgebonden als eerder klassieke onderwerpen uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht aan bod komen. Het is de bedoeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar praktijkgericht, een stand van zaken te geven van de aan bod komende thema’s. De reeks richt zich dan ook tot eenieder die beroepsmatig met sociaal recht te maken heeft. Over opzet en kwaliteit wordt gewaakt door een redactiecomité dat is samengesteld uit juristen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de gerechtelijke wereld: Guy Bontinck en Willy van Eeckhoutte.

  • Maak 5 keer per jaar de complete balans op van een aspect van het sociaal recht, met de monografieën uit de verzameling «Sociale Praktijkstudies». Zowel brandend actuele als meer klassieke onderwerpen uit het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht komen in de reeks aan bod.
  • Deze monografieën zijn even pragmatisch als wetenschappelijk en bekijken álle aspecten van het onderwerp in kwestie. De onderwerpen worden toegelicht met vele voorbeelden, en systematisch ondersteund door referenties aan de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer.
  • De verzameling levert professionele, bruikbare en actuele informatie, en behoort tot de zeldzame juridische publicaties die zich geregeld en in detail over de sociale wetgeving buigen. Deze reeks hoort thuis in de bibliotheek van elke specialist in het sociaal recht.


Een jaarabonnement omvat: jaarlijks een vijf boeken uit deze reeks.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/SPS-BS
Publicatievorm: Boekenreeks