De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België

F. Desterbeck, J. Van Droogbroeck

Het werk verscheen een eerste maal in de reeks ‘Recht en Praktijk’ in 2007. Het was een eerste kennismaking met de wetgeving inzake beslag en verbeurdverklaring, die toen in verschillende opzichten nog in zijn kinderschoenen stond. Inmiddels is de wetgeving, rechts ...

Boek - 198 p.
Verschijningsdatum: 22/03/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 69,94 € 74,14
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 53,80 € 57,03
E-book - Eenmalige aankoop
€ 69,94 € 74,14
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 148,28 € 90,92 € 96,38

Beschrijving

Het werk verscheen een eerste maal in de reeks ‘Recht en Praktijk’ in 2007. Het was een eerste kennismaking met de wetgeving inzake beslag en verbeurdverklaring, die toen in verschillende opzichten nog in zijn kinderschoenen stond. Inmiddels is de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer dermate geëvolueerd dat een herwerking zich opdrong.

Deze nieuwe editie behandelt het strafrechtelijk beslag, dat afgelijnd wordt en opzichte van het burgerlijk beslag en het administratief beslag, en de verbeurdverklaring. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat een centrale rol speelt in de materie. Nieuw is een hoofdstuk over de procedures, die op strafrechtelijk gebied kunnen ingesteld worden na veroordeling om opgelegde verbeurdverklaringen ook effectief uit te voeren.

Het werk omvat de cassatierechtspraak van de laatste tien jaar, en wordt aangevuld door een omvattende bibliografie.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594148
Bestelcode: BP/R_P-BI17092
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 198 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.