Familie in straf- en strafprocesrecht: afbrokkelende hoeksteen van de samenleving ?

G. Marlier

In dit boek onderzoekt de auteur de rol van de familie in het straf- en strafprocesrecht. De auteur gaat zowel in op intrafamiliale als extrafamiliale misdrijven.

Beschikbaar als e-book - 918 p.
Verschijningsdatum: 24/07/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 103,77 € 110,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 103,77 € 110,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 220,00 € 134,90 € 143,00

Beschrijving

Familiebanden spelen in de samenleving een bijzondere rol en ook het recht kent ze op talloze punten een bijzondere bescherming toe. Ook het straf(proces)recht toonde traditioneel begrip voor familieloyauteit. Het is echter de vraag of de negentiende-eeuwse familielogica niet achterhaald is.

Het onderzoek onderscheidt loyauteitsconflicten bij intrafamiliale misdrijven van die bij extrafamiliale misdrijven. Bij intrafamiliale misdrijven pleegt een familielid een misdrijf ten nadele van een ander familielid. Dader en slachtoffer zitten dus beiden in de familie.

Extrafamiliale misdrijven confronteren een familielid met een ander familielid dat misdrijven heeft gepleegd (of wil plegen) buiten de familie en waarvan dus een derde het slachtoffer is of zal worden. De wetgever blijkt geen duidelijk standpunt te hebben met betrekking tot familiale (de)loyauteit. Ook is het niet duidelijk wie hij precies beschouwt als familie en waarom.

Sinds de invoering van het Strafwetboek in 1867 heeft de wetgever verschillende aanpassingen doorgevoerd, maar nooit een coherente hervorming met een duidelijke plaats van de familie in het straf(proces)recht.

Dit doctoraatsonderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige strafrechtelijke aanpak van IFM en EFM en gaat na in hoeverre familiale (de)loyauteit een speciale status moet krijgen in het straf(proces)recht.

Hoewel de samenstelling en de functie van de familie zijn veranderd, blijft de familie een hoeksteen van de samenleving. De familie is nog steeds beschermwaardig en verdient een aparte straf(proces)rechtelijke behandeling. Er worden verschillende aanpassingen voorgesteld die voldoen aan de verplichtingen uit het EVRM en aan de Ethics of Care.

De voorstellen houden ook rekening met de nieuwe sociologische realiteit en beantwoorden aan de doelstellingen van vereenvoudiging, de inzet van het strafrecht als ultimum remedium (zonder afbreuk te doen aan de bescherming van het slachtoffer), de gelijke bescherming van mannen en vrouwen en het vermijden van secundaire victimisering.

Dit boek geeft een volledig overzicht van de plaats van de familie in het straf- en strafprocesrecht. Een bijzondere aandacht gaat daarbij naar de mensenrechtelijke verplichtingen. Naast een diepgaande studie van de huidige stand van zaken, kaart de auteur ook mogelijke leemtes en incoherenties aan en stelt ze verschillende concrete wetswijzigingen voor.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403002934
Bestelcode: BP/FAMIS-BI18001
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 918 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.