Strafrecht en strafvordering Artikelsgewijze commentaren

A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke, S. Vandromme

Losbladige - 7 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Aan de hand van alfabetisch gerangschikte trefwoorden wordt in deze losbladige het hele strafdomein sterk praktijkgericht behandeld. De uitgave heeft als doelstelling de praktijkjurist een praktische synthese te bieden van de geldende Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer i.v.m. een groot aantal onderwerpen uit het strafrecht en het strafprocesrecht.

 

Recent verschenen:

 • Bedreigingen (art. 327 - 331bis Sw.), T. Vandromme (actualisatie)
 • Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken, J. Lambrechts (nieuw)
 • Valse bommelding/ vals alarm, T. Vandromme (actualisatie)
 • Verboden wapendracht, N. Demeyere (nieuw)

Wordt verwacht:

 

 • Achterlaten van kinderen of kwetsbare personen in behoefte, B. De Smet (actualisatie)
 • Administratief sanctierecht voor minderjarigen, B. De Smet (actualisatie)
 • Familieverlating, B. De Smet (actualisatie)
 • Gemis aan toezicht van ouders en opvoeders, B. De Smet (actualisatie)
 • Herziening van maatregelen van jeugdbescherming, B. De Smet (actualisatie)
 • Huisverbod, B. De Smet (actualisatie)
 • Niet afgifte van kinderen door vader of moeder, B. De Smet (actualisatie)
 • Normbevestigend gesprek met minderjarigen, B. De Smet (actualisatie)
 • Ontzetting uit het ouderlijk gezag, B. De Smet (actualisatie)
 • Oproeping bij proces-verbaal, B. De Smet (actualisatie)
 • Registratie en lokalisatie van elektronische communicatie, B. De Smet (actualisatie)
 • Terugtrekken van de jeugdrechtbank in Raadkamer, B. De Smet (actualisatie)
 • Toezicht op gezinsbijlagen, B. De Smet (actualisatie)
 • Verhoren - Audiovisueel verhoor van minderjarigen of kwetsbare meerderjarige personen, B. De Smet (actualisatie)
 • Voegen van zaken aan dossiers, B. De Smet (actualisatie)
 • Voetbalwet - Het stadionverbod, C. Idomon (actualisatie)
 • Waarschuwingsbrief aan minderjarige verdachten, B. De Smet (actualisatie)
 • Weigering van ouders om in te gaan op oproepingen van de jeugdrechter, B. De Smet (actualisatie)

 

 

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OSST-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 3 supplementen/jaar
Aantal pagina's: 7 ringbanden

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Strafrecht en strafvordering Artikelsgewijze commentaren

Strafrecht en strafvordering Artikelsgew ...

Updatekost op jaarbasis: € 997,60


Aanbevolen producten

Tijdschrift voor strafrecht

Tijdschrift voor strafrecht

E. Baeyens, T. Bauwens, J. Coppens, T. Decaigny, J. Decoker, P. de Hert, L. Delbrouck, P. Hoet, B. Meganck, G. Schoorens, H. Van Bavel, C. van de Heyning, M. Vandermeersch, F. Vroman

VANAF € 375,98

Zakboekje Strafrecht 2018

Zakboekje Strafrecht 2018

Karel Denenbourg, Marc Dillen, Pascal Kemps, Filip Van Volsem

VANAF € 55,01