NV in de praktijk

Ontdek alle juridische nuances over de naamloze vennootschap tot in de kleinste details, vanaf haar ontstaan tot haar ontbinding of vereffening.


Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 1.181,11 € 1.429,14

Beschrijving

‘NV in de Praktijk’ biedt u volledige, diepgaande commentaarteksten over de wetgeving voor de naamloze vennootschap, vanaf het ontstaan van een Naamloze Vennootschap tot de ontbinding of vereffening. Het vennootschapsrecht kent een enorme ommezwaai sinds de invoering van het nieuwe WVV. Ook voor de NV zijn er heel wat belangrijke wijzigingen. Uiteraard besteden we hier de nodige aandacht aan. 

 • Oprichting
 • Kapitaal
 • Aandelen en obligaties en aanverwante effecten
 • Organen en hun werking
 • Wijziging van de statuten
 • Voorkomen en beslechten van geschillen
 • Strafrechtelijke bepalingen
 • Groepsvorming en reorganisatie
 • Ontbinding en nietigheid
 • Vereffening
 • Continuïteit van ondernemingen
 • Faillissement
 • Inclusief toegang tot alle bronnen en wetgeving op monKEY

Voor wie?

 • U wil de wetgeving rond naamloze vennootschappen tot in de kleinste details beheersen.
 • U neemt geen genoegen met samenvattingen maar verkiest diepgaande analyses.
 • U wil rechtstreekse verwijzingen naar de besproken wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De databank van monKEY is volledig aanpasbaar aan uw wensen. U kan uw optie combineren met een pakket of met andere opties die inspelen op uw specifieke professionele behoeftes, afhankelijk van uw specialisatie. Dit zowel in het Nederlands als het Frans. 

Een abonnement geeft automatisch toegang tot drie licenties (gebruikers).

*Voor advieskantoren waar BIBF-, IAB- en/of IBR-leden werkzaam zijn, gelden de vermelde tarieven van monKEY indien ze in totaal maximum drie medewerkers tellen. Wolters Kluwer hanteert andere, schaalvoordelige tarieven voor dergelijke advieskantoren met meer dan drie medewerkers. Hiervoor vragen wij contact op te nemen met onze klantendienst voor een prijsvoorstel op maat. Bij misbruik van monKEY-licenties, ziet Wolters Kluwer zich verplicht de gepaste maatregelen te nemen en zal een van onze account managers met u contact opnemen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/TANNV-IC

Aanbevolen producten