Afvalgids 2019-2020

Morrens P., De Bruycker P.

De Afvalgids maakt u wegwijs in de veelheid van wetten en reglementeringen inzake het duurzaam beheer van afvalstoffen en materialen.

Boek - ca. 760 pagina's
Verschijningsdatum: 27/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 27/12/2019
€ 369,77 € 391,96
Abonnement
Verschijnt op 27/12/2019 Abonnementsvoorwaarden
€ 284,44 € 301,51
E-book - Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort Meer info over e-books
€ 369,77 € 391,96
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 783,92 € 480,70 € 509,54
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 369,77 € 391,96

Beschrijving

Uw handige houvast door het labyrint van de afvalwetgeving.

Leefmilieu is een prioriteit, ook voor de onderneming! Dit resulteerde in een uitgebreide milieuwetgeving en een scherpe maatschappelijke controle op het doen en laten van de onderneming.

De Afvalgids maakt u wegwijs in de veelheid van wetten en reglementeringen inzake het duurzaam beheer van afvalstoffen en materialen. Er wordt ingegaan op de wettelijke voorschriften die gelden voor o.a. preventie, hergebruik van grondstoffen, recyclage, energierecuperatie en veilige verwijderingsmethodes. Ook de procedures die u daarbij moet volgen, de bevoegde instanties en de sancties komen uitgebreid aan bod. Een boek dat dus duidelijk niet in de bibliotheek, maar wel op de werktafel thuishoort.

In de leefmilieuwetgeving ontmoeten techniek en recht elkaar. Dit werkinstrument is dan ook geschreven door een jurist en een ingenieur. Het is precies die combinatie van juridische beslagenheid en technisch-industriële knowhow die het boek zijn diepgang en inzicht bezorgen.

Beide auteurs helpen de bedrijfsleiders, milieucoördinatoren en hun adviseurs met de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen i.v.m. vafvalstoffen (giftig afval, industrieel niet-giftig afval, afvalolie, in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen, de Oppervlaktewaterenwet ...).

De Afvalgids is het boek bij uitstek voor de vele grote en kleine ondernemingen en hun adviseurs, die vragen hebben over de legale behandeling en verwijdering van afvalwaters en afvalstoffen.

Auteurs:

  • Paul Morrens, politierechter in Antwerpen;
  • Paul De Bruycker, CEO Indaver.

 

Wat vindt u in deze gids?

  • Een overzicht van alle verplichtingen waaraan ondernemers dienen te voldoen op het vlak van afvalstoffenwetgeving: o. a. giftig afval, industrieel niet-giftig afval, afvalolie, in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen en de Oppervlaktewaterwet
  • Praktische antwoorden op alle vragen over de legale behandeling en verwijdering van afvalwaters en afvalstoffen


Welke voordelen biedt hij u?

  • Volledigheid: u mist geen enkele bepaling
  • Praktische waarden: de indeling per afvalstroom en per onderwerp maakt meteen duidelijk wat voor uw bedrijfssituatie relevant is
  • Gebruiksgemak: checklists en voorbeeldformulieren helpen u om feilloos te voldoen aan alle verplichtingen
  • Actualiteit: jaarlijks een volledig aangevulde en geactualiseerde versie

 

Ontdek ook onze opleiding:

Basis milieuadministratie

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403012810
Bestelcode: BP/AFV-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: ca. 760 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.