Beschrijving

Ruim 20 jaar ervaring met de Vlaamse bodemregelgeving heeft geleerd dat bodemverontreiniging een sterke invloed kan hebben op de waarde en de verkoopbaarheid van vastgoed.

Wat kan u in dit boek terugvinden?

  • Een wegwijzer in de bepalingen van het Bodemdecreet. De recente wijzigingen, zoals de algemene  onderzoeksplicht en de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van de bodemonderzoeken, krijgen bijzondere aandacht. Via gerichte vragen krijgt u een antwoord op de bodemmaterie waar u mee wordt geconfronteerd.
  • De verplichtingen die ontstaan bij transacties met gronden zoals bv. de verkoop van een terrein. Daarbij komt o.m. het bodemattest uitgebreid aan bod. En dankzij de toelichting van de regeling grondverzet heeft u een idee van de mogelijke kosten bij het uitgraven van bodem.
  • Een zicht op de herontwikkeling van brownfields en de courante bodemverplichtingen, alsook een overzicht van de courante bodemverplichtingen met eenmalige of onregelmatige frequentie.Bestemd voor milieucoördinatoren, grondverzet, projectontwikkelaars

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403003641
Bestelcode: BP/MILWET-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.