Brandbestrijdingsdienst

Kristof Cremer

Wist u dat brand voor bedrijven een van de grootste gevaren vormt – met desastreuze gevolgen? Een goede brandveiligheid is dus essentieel.

Boek - 110
Verschijningsdatum: 22/02/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 113,21 € 120,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 113,21 € 120,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 240,00 € 147,17 € 156,00

Beschrijving

Vuur biedt veel nuttige toepassingen, maar het kan ook leiden tot rampen met grote menselijke en materiële schade tot gevolg. Brand is dan ook één van de ernstigste gevaren waaraan een onderneming kan worden blootgesteld. In 2012 waren er maar liefst 542 bedrijfsbranden in ons land (bron: FOD WASO).

Deze publicatie informeert bedrijven over de wijze waarop een onderneming een dynamisch risicobeheerssysteem kan implementeren met betrekking tot brand en over de verschillende taken, opportuniteiten, mogelijkheden en plichten van de brandbestrijdingsdienst.

De huidige regelgeving en de stand van de techniek bieden aan ondernemingen de kans om risico’s op voorhand in kaart te brengen en deze proactief te benaderen. De diensten voor brandbestrijding bevinden zich in de meest geschikte positie om de gevolgen van brand en ontploffing te bestrijden.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046599716
Bestelcode: BP/VEITECH-BI17001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 110

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.