Machinewetgeving in de elektrotechniek

Dit boekje geeft eerst de definitie van wat een machine precies is en staat ook stil bij het toepassingsgebied van de machinerichtlijn.

Boek - 137
Verschijningsdatum: 06/03/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 114,06 € 120,90
Abonnement op de reeks 'Boekenreeks veiligheidswetgeving.'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 87,74 € 93,00

Beschrijving

De machinerichtlijn is een economische richtlijn, bedoeld om de veiligheids- en gezondheidseisen gesteld aan machines te verbeteren en te harmoniseren en het vrije verkeer van die machines te vergemakkelijken. Wanneer een machine in dienst wordt gesteld, wordt het een arbeidsmiddel. Op dat ogenblik is de werkgever verantwoordelijk.

Dit boekje geeft eerst de definitie van wat een machine precies is en staat ook stil bij het toepassingsgebied van de machinerichtlijn.

Vervolgens komen de procedures bij het in de handel brengen van machines aan bod, alsook het vermoeden van overeenstemming en de geharmoniseerde normen, de procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling en de CE-markering.

Tot slot volgt er een reeks essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De geharmoniseerde normen zijn genummerd.


Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403001852
Bestelcode: BP/VEIWET-BI18001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 137

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.