Veilig werken aan elektrische installaties

Paul Van Haecke - Gilles Haesebrouck

Dit dossier heeft tot doel een overzicht te geven van de maatregelen die getroffen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie, met aandacht voor de verschillende betrokkenen en hun specifieke taken.

Dit dossi ...

Boek - 102 p.
Verschijningsdatum: 08/09/2013

Beschrijving

Dit dossier heeft tot doel een overzicht te geven van de maatregelen die getroffen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie, met aandacht voor de verschillende betrokkenen en hun specifieke taken.

Dit dossier kan door verschillende personen in functie van hun taak gebruikt worden:

  • door de hiërarchische lijn, aangezien deze moet instaan voor de uitvoering van de nodige maatregelen en de controle erop; het dossier kan ook gebruikt worden als hulp bij de vorming van de hiërarchische lijn; 
  • door de interne preventieadviseur, aangezien die zijn werkgever en de hiërarchische lijn correct moet adviseren omtrent de nodige preventiemaatregelen;
  • door de veiligheids- en gezondheidscoördinator, aangezien hij o.a. het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier moet opstellen; in deze documenten moet ook het aspect elektriciteit geïntegreerd worden;
  • door de werkverantwoordelijke;
  • door de installatieverantwoordelijke;
  • door uitvoerenden, zowel werknemers als zelfstandigen, om een meer genuanceerd beeld te krijgen van de risico’s en de maatregelen;
  • door opdrachtgevers om een zicht te hebben op hun specifieke verplichtingen ten opzichte van de door hen aangestelde aannemers en onderaannemers.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046554296
Bestelcode: BP/VEITECH-BI13003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 102 p.