ImmoSpector Professional

Betrouwbare informatie over vastgoed meteen bij de hand!


Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 14.490,26 € 17.533,21

Beschrijving

Of u nu gespecialiseerd bent in het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten of bestaande handelspanden, industrie- en bedrijfsterreinen in beheer neemt, u bezig bent met grootschalige projecten met vaak serieuze financiële implicaties… Uiteraard is uw nood aan gedegen informatie groot; grote projecten stellen u vaak voor even grote en ingewikkelde vraagstukken en problemen. Het risico dat u daarbij loopt, wilt u tot een minimum herleiden. Een correcte interpretatie en uitvoering van de wet- en regelgeving is dan ook een van de belangrijkste fundamenten.

Alle wetgeving, rechtspraak en commentaren in één databank

Alle juridische en administratieve aspecten voor elk stadium van een complex vastgoedproject komen in ImmoSpector Professional ruim en diepgaand aan bod: ruimtelijke ordening, contractenrecht, fiscaliteit, beslag op onroerend goed, aansprakelijkheden, overheidsopdrachten, enz. Ons expertiseteam houdt de vinger aan de pols in de sector van het professioneel vastgoed.  

Bovendien geeft ImmoSpector Professional ook een gegrond antwoord op minder voor de hand liggende vragen. Denk maar aan het bepalen van vetusteit bij muurovername, een versoepeld regime voor zonevreemdheid en de btw-aftrek van een btw-eenheid. Dit alles aan de hand van begrijpelijke en onderbouwde teksten, geschreven door vakexperts.

ImmoSpector Professional volgt alle ontwikkelingen op de voet als een centraal online informatiepunt voor relevante wetgeving in ingewikkelde vastgoeddossiers. Zo hebt u steeds de juiste kennis op het juiste moment.

Troeven:

 • Dagelijkse berichtgeving over nieuwe of gewijzigde wetgeving.
 • Redactionele bijdragen die belangrijke onderwerpen nauwgezet analyseren of in de kijker plaatsen.
 • Samenwerking met meer dan 30 specialisten ‘uit het veld’, die de wetgeving continu opvolgen en verduidelijken.
 • Meer dan 500 modellen en formulieren, eenvoudig te downloaden en aan te passen aan uw huisstijl.
 • Onbeperkte toegang tot wetgeving van federaal tot gewestelijk niveau.
 • Toegang tot meer dan 50.000 vonnissen en arresten.
 • Een sterke zoekmotor en een handig thematisch overzicht, om snel de juiste informatie te vinden.
 • Een e-zine op maat dat u wekelijks op de hoogte houdt van alle nieuwigheden op de site.

 Doelgroep:

 • Bouwpromotors/projectontwikkelaars
 • Verkavelaars
 • Vastgoedinvesteerders
 • Vastgoedbeheerders
 • Juristen
 • Aannemers
 • Architecten

 Behandelde thema’s:

 • Attesten en certificaten: bodemattest, elektriciteitsattest, energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Boekhouding: de boekhoudkundige verwerking van vastgoedtransacties
 • Bruikleen: het uitlenen van een zaak met de bedoeling het na gebruik of verloop van tijd terug te krijgen
 • Burenhinder: foutaansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid
 • Energie: energieprestatie en binnenklimaat (EPB), groene energie
 • Erfgoed: archeologie, monumentenzorg
 • Financiering: bevak/bevek/privak, hypothecair krediet, investeringskrediet, kaskrediet, vastgoedcertificaten
 • Fiscaliteit: btw, inkomstenbelastingen, kadastraal inkomen, leegstandsheffing, onroerende voorheffing, registratierechten, ruling, schenkingsrechten, successierechten
 • Geschillenregeling: arbitrage, deskundigenonderzoek, bemiddeling
 • Grond- en pandenbeleid: activeringsbeleid, betaalbaar wonen, kapitaalschade
 • Huisvesting: woonbeleid, sociale huur
 • Huur en verhuur:  handelshuur, pacht, toeristisch verhuur, woninghuur
 • Koop en verkoop: marktpraktijken, overdracht van een handelszaak, recht van voorkoop, recht van wederinkoop, (ver)koop met lijfrente, (ver)koop op plan, (ver)koopovereenkomst
 • Mede-eigendom: algemene vergadering, vereniging van mede-eigenaars, syndicus, basisakte, reglement van inwendige orde, reglement van mede-eigendom
 • Milieu: bodembeleid, bodembeheer, grondverzet, milieueffectenrapport, milieuvergunning
 • Onroerende leasing: operationele leasing, financiële leasing
 • Partners: vastgoedmakelaar, landmeter-expert, projectontwikkelaar, overheid
 • Premies: overzicht van belastingverminderingen, subsidies en andere tegemoetkomingen
 • Ruil: ruilovereenkomsten die onroerende goederen als voorwerp hebben
 • Ruimtelijke ordening: planning, vergunningen, handhaving, stedenbouwkundige verordeningen
 • Sociaal-economische vergunning: Wet van 13 augustus 2004
 • Vennootschap: inbreng van onroerend goed in vennootschap, patrimoniumvennootschap, tijdelijke handelsvennootschap, vennootschap in oprichting
 • Verbintenissenrecht: wetgeving en rechtspraak over de algemene toepassingsregels uit het verbintenissenrecht, waaronder de aansprakelijkheidsregels
 • Verzekeringen: aansprakelijkheid, A.B.R., brand, diefstal
 • Zakelijke rechten: eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal, hypotheek, recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik

 

Ook interessant voor u:

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/IMMOPRO-IC