Toepassing van de MiFID-regels in verzekeringen - Modaliteiten en gevolgen

André-Dumont J-C, Catteau A., de Thysebaert Q., Gillis T., Goyens F., Lodewijckx S., Moreau P., Schreurs V., Thirion M.

Coordinatie : van Oldeneel C-A.  

In dit dossier wordt de balans opgemaakt van alle aspecten van de hervorming en de concrete gevolgen ervan in de praktijk. Ook de werkzaamheden op Europees niveau komen daarbij aan bod. Met de tenuitvoerlegging van de nieuwe en toekomstige Europese teksten (PRIIPS-verordening, IMD 2- en MIFID 2-richtlijnen) dreigt op middellange termijn het juridische kader nog verder te wijzigen, en dit op een ogenblik dat de professionals zich nog maar net aan de vorige wijzigingen aangepast zullen hebben. 

Beschikbaar als e-book
Verschijningsdatum: 01/04/2015

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 63,49 € 67,30
E-book - Eenmalige aankoop
€ 63,49 € 67,30
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 134,60 € 82,54 € 87,49

Beschrijving

Sinds 30 april 2014 zijn de MiFID-regels (Markets in Financial Instruments Directive)  van toepassing in de verzekering. Het is één van de gevolgen van de Twin Peaks II-hervorming die er kwam na de financiële crisis van 2008.

Verzekeraars en tussenpersonen dienen nu gedragsregels te volgen die veel gedetailleerder en strenger dan vroeger zijn. Een vaststelling die geldt voor alle verzekeringen (leven en niet-leven, spaar en belegging), al is het wel zo dat gevolgen voor de ene al ingrijpender zijn dan voor de andere.

Gebonden agenten, meer informatie, advies- en zorgplicht, beheer van belangenconflicten, transparantie van de commissielonen..., het maakt voortaan allemaal deel uit van de dagelijkse realiteit voor de professionals uit de sector. En dan hebben we het nog niet over de inwerkingtreding in juni 2015 van het Koninklijk Besluit betreffende de reclame en de informatiefiches. Het toezicht op al deze regels valt onder de bevoegdheid van de FSMA, die uitgebreidere onderzoeksbevoegdheden heeft (mystery shopping… ) en ook strenger kan straffen dan voordien.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046582978
Bestelcode: BP/TVER-DO14001
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book