Praktische gids handelshuur

Kirsten Koenigsmann, Luc Linders

Deze gids begeleidt zowel magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen als vastgoedpractici bij de kritieke fasen, waarmee de verhuurder of de huurder van een handelshuurovereenkomst kan geconfronteerd worden.

Boek - 190 pagina's
Verschijningsdatum: 18/04/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 63,81 € 67,64

Beschrijving

Het werk is alzo uniek, waar het de actuele knelpunten inzake het toepassingsgebied van de handelshuur, de herziening van de huurprijs, de huurhernieuwing, de huuroverdracht en het einde van de huur onder de loep neemt.

De auteurs hebben niet alleen oog gehad voor de wetgeving doch ook voor de veelvuldige recente cassatierechtsspraak die de toepassing van de handelshuurwet in de praktijk regelt.

De gids bevat bovendien meer dan 20 modellen onder vorm van brieven, verzoekschriften enz. en beoogt alzo effectief een praktische gids te zijn, dewelke in elke situatie meteen raad brengt.

De praktische gids “Handelshuur” behandelt in vijf hoofdstukken de kritieke fasen van een handelshuurovereenkomst. 

Achtereenvolgens wordt het “toepassingsgebied”, de “huurprijs”, de “huurhernieuwing”, de “huuroverdracht” en het “einde van de huur” onder de loep genomen. Hierbij is rekening gehouden met de veelvuldige recente cassatierechtspraak, belangrijke rechtsspraak van de lagere rechtbanken en interessante rechtsleer.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046540053
Bestelcode: BP/PGHAHU-BI12001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 190 pagina's