Verpleegkundige basistechnieken

Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV vzw) - Werkgroep Praktijk, onder leiding van Conny Dekens

Richtlijnen voor thuisverpleegkundigen

Boek
Verschijningsdatum: 21/05/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 53,18 € 56,37

Beschrijving

In het Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen werd een lijst opgenomen van alle verpleegkundige handelingen. In dat besluit wordt er ook duidelijk vermeld dat iedere verpleegkundige - dus zeker ook de thuisverpleegkundige - geacht wordt deze handelingen op basis van vooropgestelde procedures - en uiteraard ook van zelf verworven kennis - te kunnen uit voeren.

Verpleegkundigen zijn ook bij Vlaams decreet verplicht om, in het kader van hun erkenning, bij de uitvoering van hun taken steeds een ‘protocollenboek’ ter beschikking te hebben, met daarin een uitgebreide beschrijving van alle verpleegkundige handelingen die in hun praktijk worden uitgevoerd.

De werkgroep ‘dossiers’ binnen de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen (VBZV) bundelde deze zgn. ‘protocollen’ of richtlijnen vanuit hun brede expertise op een praktische en overzichtelijke manier. Per verpleegkundige handeling werd hetzelfde stramien gehanteerd. Alle informatie werd gestroomlijnd onder de rubrieken doel, algemeen, materaal, voorbereiding, werkwijze en mogelijke complicaties.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046543726
Bestelcode: BP/ZORP-BI12038
Publicatievorm: Boek