Management in lokale besturen

Anthonis M., Berghmans, P., Block Th., Blockerije A., Goubin E., Linten L., Steyaert J., Vallet N., Van Roy, K., Verhoest K.

'Management in lokale besturen' is een losbladige uitgave vol praktische tips, voorbeeldformulieren, praktijkbeschrijvingen en achtergrondartikels over en vanuit de praktijk. Ze behandelt zowat alle managementsterreinen voor de lokale besturen:

Losbladige

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

'Management in lokale besturen' is een losbladige uitgave vol praktische tips, voorbeeldformulieren, praktijkbeschrijvingen en achtergrondartikels over en vanuit de praktijk. Ze behandelt zowat alle managementsterreinen voor de lokale besturen: financieel management, materieel management, informatiemanagement, communicatiemanagement (zowel intern als extern), technieken en vaardigheden, wetgeving en jurisprudentie . In het deel sectoriële benaderingen wordt praktijkgerichte informatie geboden over managementissues uit bepaalde sectoren van het gemeentelijk beleid (bv. milieu, e-government).

Nieuwe bijdragen:

  • Bestuurlijk toezicht op de gemeentebesturen in het Vlaams Gewest (Steven Verbeke)
  • Subsidiologie. HOe overheden verenigingen kunnen ondersteunen (Guy Redig en Bert Anciaux)
  • Gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid in cijfers (Guy Redig)
  • (On)veiligheid(sgevoelens) en criminaliteit vermijden door de inrichting van de publieke ruimte:  het kan! (Kristof De Pauw)
  • Aanmelden en inschrijven in de basisscholen: de (Lokerse) praktijk uit de doeken (Steven Verbeke)
  • De gemeente en haar lokale partners (Arnold Blockerije) 


Deze losbladige uitgave bestaat momenteel uit 7 ringbanden en wordt geactualiseerd en aangevuld met 2 supplementen per jaar van elk ongeveer 220 pagina's.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/MALBD-LL
Publicatievorm: Losbladige

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten

Publiek domein

Publiek domein

VANAF € 660,78

Praktijkgids personeels- & organisatiemanagement

Praktijkgids personeels- & organisatiema ...

Appels W., Blockerije A., Casaer, D., De Rynck, F., Reynaert, H., Ruys C., Suykens M., Van Dooren W., Wayenbergh, E. e.a.

VANAF € 1.166,42

Administratieve wegwijzer vreemdelingen, vluchtelingen, migr.

Administratieve wegwijzer vreemdelingen, ...

Steven Bouckaert, Christophe Castelein, Jan De Lien, Jo Labens, Nicole de Moor, Ignace Fermont, Bert Gabriëls, Philippe Janssens, Yves Jorens, Dimitry Neuckens, Dirk Nuyts, Lieve Pepermans, Eric Somers, Nik Vanderscheuren, Eric Willems en Ruben Wissing.

VANAF € 1.685,45