Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2019

P. Vansant, G. Van Hoorick

Draaiboek voor het vaststellen en beteugelen van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
Handhaven met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning

Boek - 520 pagina's
Verschijningsdatum: 03/07/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 106,30 € 112,68
Abonnement
€ 81,77 € 86,68
E-book - Eenmalige aankoop
€ 106,30 € 112,68
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 106,30 € 112,68
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 225,36 € 138,19 € 146,48

Beschrijving

In dit zakboekje vindt u het hele traject terug voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken: van opsporing via de gerechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten tot de uitvoering van gerechtelijke herstelmaatregelen. Met daarbovenop heel wat praktische bijlagen en een lijst met alle nuttige adressen. Dankzij dit zakboekje bent u dus steeds zeker van uw verantwoordelijkheid én weet u hoe u ze correct invult.

Editie 2019 van dit zakboekje is volledig gebaseerd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening. Met dit nieuwe decreet werd de handhaving volledig omgegooid. Nieuw zijn onder meer:

 • het onderscheid tussen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken;
 • de raadgeving en aanmaning als zachte handhavingsinstrumenten;
 • het bestuurlijke handhavingsspoor zowel bij beboeting en bestraffing als in het herstelbeleid.

Het Handhavingsbesluit RO deed de nieuwe handhavingsregels in werking treden op 1 maart 2018.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening wordt meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de (bestaande en nieuwe) handhavingsinstrumenten. Essentieel daarbij is ook de trajectaanpak waarbij niet alleen de inzet van de instrumenten maar ook hun onderlinge verhouding en opeenvolging nader wordt bepaald: Wanneer kiezen voor het gerechtelijk of bestuurlijk traject? In welke fase welk instrument inzetten en hoe daarover te communiceren met alle betrokkenen?

Vanuit dit inzicht werd editie 2019 verrijkt met een hoofdstuk informatiebronnen, dat dieper ingaat op de belangrijkste pijlers van het informatiesysteem van de VCRO (en het nieuwe Bestuursdecreet), zoals de omgevingsvergunning en het bijbehorende dossier, het vergunningenregister en het plannenregister. En achteraan in het boek, na de gewestelijke en gezamenlijke handhavingsprioriteiten ruimtelijke ordening, vindt u enkele nieuwe bijlagen:

 • het bestuurlijk beboetingskader, dat in het voorjaar van 2019 werd vastgesteld, met “met criteria op grond waarvan de hoogte van de bestuurlijke geldboete wordt bepaald, zodat rechtszekerheid kan worden geboden”;
 • een lijst van gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening;
 • een overzicht van de inwerkingtreding van de gewestplannen, van belang bij de beoordeling van het vermoeden van vergunning

Uiteraard houdt het zakboekje ook rekening met alle relevante rechtspraak uit 2018 en 2019, onder meer over:

 • de vergunningsplicht voor het verkavelen (na de versoepeling door de Codextrein, nu opnieuw verstrengd);
 • de decretaal bepaalde herstelrangorde waarmee de rechter rekening moet houden bij het bevelen van herstel, alsook de regeling rond het integraal herstel;
 • het bepalen van de hersteltermijn;
 • de uitvoering van de herstelmaatregel door de veroordeelde niet-eigenaar;
 • de gerechtelijke dwangsom en de onmogelijkheid tot uitvoeren van de herstelmaatregel;
 • de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling inzake de wettelijke hypotheek (als waarborg inzake de kosten van het uitvoeren van werken in de plaats en op kosten van de herstelplichtige).

Kortom, het zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Zo kunt u meteen aan de slag!

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009742
Bestelcode: BP/HARO-PB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 520 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten

Zakboekje ruimtelijke ordening 2020

Zakboekje ruimtelijke ordening 2020

I. Leenders, V. Tollenaere, P. Van Assche, O. Coopman, K. Vanherck, F. Van Acker, G. De Wolf, L. Joppen, P. Vansant

VANAF € 159,01

Zakboekje Milieuhandhaving 2019

Zakboekje Milieuhandhaving 2019

Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P.

VANAF € 155,32

Zakboekje Onroerend Erfgoed 2018

Zakboekje Onroerend Erfgoed 2018

L. Vandenhende, G. Van Hoorick, A. Verhelst, P. Vansant

VANAF € 49,03

Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2020

Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2020

Brecht Warnez

VANAF € 94,05