OCMW-verzelfstandiging

Jens Debièvre , Marleen Denef , Cies Gysen, Evelyn Maes, Wim Rasschaert, Heleen Vanasch, Frederik Vandendriessche, Stijn Vastmans , Gaston Van Tichelt, Brecht Warnez. Wim Rasschaert, Luc Vermeiren en Brecht Warnez (editors)

OCMW-verzelfstandiging is een onmisbaar boek voor lokale besturen die op zoek zijn naar het versterken van hun bestuurskracht door samenwerking of clustering. 

Boek - 412 p.
Verschijningsdatum: 19/11/2015

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 80,19 € 85,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 80,19 € 85,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 170,00 € 104,25 € 110,50

Beschrijving

 

OCMW-verzelfstandiging is een onmisbaar boek voor lokale besturen die op zoek zijn naar het versterken van hun bestuurskracht door samenwerking of clustering. 

De auteurs bespreken alle mogelijkheden: van samenwerking in contractueel verband of door het uitwisselen van personeel met de gemeente, tot de oprichting van een verzelfstandigde entiteit zonder dat er van samenwerking sprake is en structurele samenwerking met meerdere besturen.

Het boek geeft een antwoord op de vraag in welke situatie welke oplossing passend en mogelijk is. Van alle mogelijke vormen van verzelfstandiging en samenwerking wordt stap voor stap toegelicht hoe die in de praktijk kunnen uitgewerkt worden en er worden modelstatuten aangereikt voor de nieuwste vorm van vereniging. Er wordt toegelicht met wie kan worden samengewerkt en tegelijk ook wat de gevolgen zijn op vlak van de openbaarheid van bestuur, motiveringsplicht, taalwetgeving, overheidopdrachten, fiscaliteit, enzovoort. Voor het eerst wordt de verzelfstandiging van de OCMW’s in de diepte benaderd vanuit diverse disciplines zoals overheidsopdrachten en fiscaal recht.

Dit alles komt uitgebreid aan bod in dit boek dat geschreven werd door auteurs die stuk voor stuk specialisten zijn in hun vakgebied. Het naslagwerk werd onder impuls van Wouter Verhille samengesteld door Wim Rasschaert, Luc Vermeiren en Brecht Warnez; en het bevat bijdragen van Cies Ghysen, Heleen Van Asch, Gitte Laenen, Wim Rasschaert, Marleen Denef, Evelyne Maes, Jens Debièvre, Brecht Warnez, Frederik Vandendriessche en Stijn Vastmans. 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046583326
Bestelcode: BP/OCMVER-BI15001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 412 p.