Syndicaal statuut overheidsperson.

Dewulf G.

Vakantie, bezoldiging, pensioen,..Voor elk aspect van het personeelsbeleid in uw openbaar bestuur is onderhandeling en overleg nodig met de vakorganisaties. De wet verplicht u een structuur en procedures te volgen. Maar wat houdt dat allemaal in?

...

Losbladige

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Vakantie, bezoldiging, pensioen,..Voor elk aspect van het personeelsbeleid in uw openbaar bestuur is onderhandeling en overleg nodig met de vakorganisaties. De wet verplicht u een structuur en procedures te volgen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Deze uitgave legt u uit wat de concrete plichten en procedures zijn voor het syndicaal overleg bij openbare besturen, met de wetgeving als invalshoek.

Per thema vindt u de wetgeving en commentaar die verduidelijkt wat de wet voor uw praktijk betekent. Daarnaast vindt u de volledige gecoördineerde wetteksten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven. Met de overkoepelende index vindt u meteen uw weg.

Voor wie? Personeelsverantwoordelijken bij gemeentebesturen, ocmw's, ocmw-ziekenhuizen, provincies, intercommunales, Vlaamse, federale en Brusselse overheden en hun openbare instellingen, vakorganisaties.Deze losbladige uitgave bestaat momenteel uit 5 ringbanden en wordt geactualiseerd en aangevuld met 2 supplementen per jaar van elk ongeveer 125 pagina's.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/SSNLD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 2 supplementen per jaar

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Syndicaal statuut overheidsperson.

Syndicaal statuut overheidsperson.

Updatekost op jaarbasis: € 849,67