Tijdschrift voor Familierecht

Hoofdredacteur: G. Verschelden -- Kernredactie: F. Buyssens, C. Declerck, P. Senaeve, F. Swennen -- Redactieraad: E. Alofs, I. Boone, J. Du Mongh, S. Eggermont, H. Jacobs, S. Mosselmans, T. Wuyts

Het Tijdschrift voor Familierecht is het referentietijdschrift voor de jurist die personen- en familierechtelijke materies behandelt.

In het editoriaal wordt een korte commentaar gegeven over een actueel familierechtelijk onderwerp. Wetsontw ...

Tijdschrift - 28 pagina's per nummer

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 237,79 € 252,06

Beschrijving

Het Tijdschrift voor Familierecht is het referentietijdschrift voor de jurist die personen- en familierechtelijke materies behandelt.

In het editoriaal wordt een korte commentaar gegeven over een actueel familierechtelijk onderwerp. Wetsontwerpen, recente wetgeving en bestaande wetgeving en rechtspraak krijgen een (eerste) kritische evaluatie.

In de rubriek 'rechtsleer' wisselen uitgebreide overzichten van rechtspraak af met grondige doctrinebijdragen.

Elk vonnis en arrest dat wordt gepubliceerd in de rubriek 'rechtspraak', wordt geannoteerd, waarbij de belangrijke arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie niet mogen ontbreken.

Ten slotte vindt u in het Tijdschrift voor Familierecht het indexcijfer van de consumptieprijzen en het gezondheidsindexcijfer.

Recente bijdragen:

  • HEYLEN, S., De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand. Commentaar bij de wet van 18 juni 2018 en titel 11 van de wet van 21 december 2018.
  • MORTIERS, L., 'Two sides' to the story: werkelijke kennis van het huwelijk in hoofde van de verhuurder bij opzegging van de huur van de gezinswoning.
  • MOSSELMANS, S., Devolutieve werking van het hoger beroep inzake gerechtelijke vereffening-verdeling.
  • DE METS, J., De inleidingszitting in spoedeisende familiezaken.
  • SENAEVE, P., Wijzigingen aangaande de onderhoudsbijdragen en de bijdragen in de buitengewone kosten voor kinderen. Commentaar bij titel 6 van de wet van 21 december 2018 [houdende diverse bepalingen betreffende justitie].
  • VERSTAPPEN, A., De bevoegdheid van de jeugdrechtbank aangaande ouderlijk gezag.

Vaste rubrieken:

Editoriaal - Rechtsleer - Rechtspraak - Indexcijfers van de consumptieprijzen

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/ECHT-MG
Publicatievorm: Tijdschrift
Frequentie: 10 nummers per jaar
Aantal pagina's: 28 pagina's per nummer

Aanbevolen producten

Personen- en familierecht Artikelsgewijze commentaren

Personen- en familierecht Artikelsgewijz ...

P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden

VANAF € 1.018,65

Bestendig handboek Echtscheiding

Bestendig handboek Echtscheiding

S. Brouwers (ed.), H. Buyssens, A. Calewaert, L. Deschuyteneer, M. Govaerts, S. Pfeiff, A. Reniers, T. Van de Calseyde

VANAF € 298,69

Erfenissen, schenkingen en testam. Artikelsgewijze commentaren

Erfenissen, schenkingen en testam. Artik ...

Renate Barbaix, Johan Du Mongh, Bart Van Den Bergh

VANAF € 404,18