Tijdschrift voor Familierecht

Hoofdredacteur: G. Verschelden -- Kernredactie: F. Buyssens, C. Declerck, P. Senaeve, F. Swennen -- Redactieraad: E. Alofs, I. Boone, J. Du Mongh, S. Eggermont, H. Jacobs, S. Mosselmans, T. Wuyts

Het Tijdschrift voor Familierecht is het referentietijdschrift voor de jurist die personen- en familierechtelijke materies behandelt.

In het editoriaal wordt een korte commentaar gegeven over een actueel familierechtelijk onderwerp. Wetsontw ...

Tijdschrift - 24 pagina's per nummer

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 217,75 € 230,82

Beschrijving

Het Tijdschrift voor Familierecht is het referentietijdschrift voor de jurist die personen- en familierechtelijke materies behandelt.

In het editoriaal wordt een korte commentaar gegeven over een actueel familierechtelijk onderwerp. Wetsontwerpen, recente wetgeving en bestaande wetgeving en rechtspraak krijgen een (eerste) kritische evaluatie.

In de rubriek 'rechtsleer' wisselen uitgebreide overzichten van rechtspraak af met grondige doctrinebijdragen.

Elk vonnis en arrest dat wordt gepubliceerd in de rubriek 'rechtspraak', wordt geannoteerd, waarbij de belangrijke arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie niet mogen ontbreken.

Ten slotte vindt u in het Tijdschrift voor Familierecht het indexcijfer van de consumptieprijzen en het gezondheidsindexcijfer.

Recente bijdragen:

  • DEN HAESE, S., DESCHUYTENEER, L., Overzicht van rechtspraak. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en akten inzake echtscheiding en onderhoudsverplichtingen (2010-17)
  • SENAEVE, P., De verplichte vermelding van de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging. Commentaar bij de wet van 21 juli 2017
  • GOEGEBUER, M., Adoptie door de voormalige partner en andere wijzigingen in de adoptiewetgeving. Commentaar bij de wet van 20 februari 2017
  • VERSCHELDEN, G., Het vertrekpunt van de vervaltermijn waarbinnen de beweerde meemoeder een meemoederlijke erkenning kan betwisten
  • JANSSENS, L., Het einde van een beding van aanwas: omnia vertuntur, certe vertuntur amores
  • BECKERS, S., De rol van de woonstvergoeding bij de begroting van de onderhoudsuitkering na EOO
  • VERSTAPPEN, A., Het gebruik van stukken uit een jeugdbeschermingsprocedure betreffende de minderjarige in andere gerechtelijke procedures
  • LAMBRECHTS, J., MARISSENS, A., Overzicht van rechtspraak (2008-2016) – De feitelijke samenwoning

Vaste rubrieken:

Editoriaal - Rechtsleer - Rechtspraak - Indexcijfers van de consumptieprijzen

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/ECHT-MG
Publicatievorm: Tijdschrift
Frequentie: 10 nummers per jaar
Aantal pagina's: 24 pagina's per nummer

Aanbevolen producten

Personen- en familierecht Artikelsgewijze commentaren

Personen- en familierecht Artikelsgewijz ...

P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden

€ 1.988,22

Bestendig handboek Echtscheiding

Bestendig handboek Echtscheiding

S. Brouwers (ed.), H. Buyssens, A. Calewaert, L. Deschuyteneer, M. Govaerts, S. Pfeiff, A. Reniers, T. Van de Calseyde

€ 518,52

Erfenissen, schenkingen en testam. Artikelsgewijze commentaren

Erfenissen, schenkingen en testam. Artik ...

R. Barbaix, M. Coene, J. Du Mongh

€ 1.107,69