Memento personeelsadministratie 2018

De juridische dienst van GROUP S

Eindelijk een praktisch naslagwerk, opgesteld voor de HR-directeur of de payrollmanager. Met dit repertorium vindt u meteen de juiste informatie voor een snel antwoord op uw dagelijkse vragen.

Boek - 992 pagina's
Verschijningsdatum: 25/06/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 25/06/2018
€ 141,21 € 149,68
Abonnement
Verschijnt op 25/06/2018 Abonnementsvoorwaarden
€ 108,62 € 115,14
E-book - Eenmalige aankoop
€ 135,12 € 163,50
E-book - Abonnement
€ 103,94 € 125,77
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 240,91 € 135,12 € 153,36

Beschrijving

Het Memento personeelsadministratie werd opgesteld in nauwe samenwerking met het sociaal-juridisch departement van Group S Sociaal Secretariaat voor werkgevers en bevat de belangrijkste wijzigingen in verband met personeelsadministratie.  Uiteraard zijn het vooral de maatregelen van de Wet Peeters van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk die aan bod komen.  In voorliggend memento vindt u alle nieuwe bepalingen terug, zoals o.m. :

 • de ‘annualisering’ van de kleine flexibiliteit;
 • vrijwillige overuren en de mogelijkheid om maximum 100 uur per jaar overuren te presteren;
 • verdere versoepeling van de interne overurengrens;
 • uitbreiding van het plus minus conto buiten de automobielsector heen;
 • een wettelijk kader voor glijdende uurroosters;
 • de vereenvoudiging van de regelgeving rond deeltijds werk;
 • een wettelijk kader voor occasioneel telewerk;
 • de mogelijkheid van schenking van conventioneel verlof aan collega met ziek kind;
 • uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief;
 • toelating van nachtarbeid voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel (e-commerce).

Naast de wet Peeters wordt ook andere nieuwe regelgeving wordt praktisch toegelicht, zoals bv.:

 • het re-integratietraject waarmee men aangepast of ander werk kan bieden aan arbeidsongeschikte werknemers, en de wettelijke implicaties ervan voor de schorsing van het arbeidscontract;
 • de aanpassingen in het stelsel van tijdskrediet en thematisch verlof, zoals de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief en verlenging van tijdskrediet met motief;
 • de veranderingen n.a.v. de regionalisering van het beleid rond doelgroepen-vermindering;
 • de impact van het interprofessionele akkoord 2017-18 met o.m. de afspraken rond de loonnorm;


Zakboek

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403002293
Bestelcode: BP/533-PB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 992 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.