Sociaal overleg

Elke onderneming is bij wet verplicht om een aantal overlegorganen op te richten (ondernemingsraad, comité voor preventie en veiligheid op het werk als vakbondsafvaardiging). Deze overlegorganen spelen een cruciale rol in het sociaal en financieel-economisch beleid van uw onderneming. Dankzij onderstaande publicaties kennen de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van deze organen voor u geen geheimen meer.