Pensioenzakboekje 2019

Mark Deeren, Greet van Gool, Bernard Vandenbussche, Mieke Bruyninckx

Een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen

Boek - 360 pagina's
Verschijningsdatum: 25/03/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 213,88 € 226,71
Abonnement
€ 164,52 € 174,39
E-book - Eenmalige aankoop
€ 213,88 € 226,71
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 213,88 € 226,71
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 453,42 € 278,04 € 294,73

Beschrijving

Het Pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen.

In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht. Telkens worden de belangrijkste principes en regels betreffende de toekenningsvoorwaarden en berekeningen uiteengezet. Tevens biedt het zakboekje u praktische informatie omtrent het aanvragen van een dossier, de uitbetaling van de pensioenen en de geschillenregeling. Ten slotte vindt u in het Pensioenzakboekje alle nuttige contactadressen en een volledige chronologische lijst van de relevante wetten.

Jaarlijks verschijnt er een aangepaste versie van het Pensioenzakboekje. Zo blijft u gegarandeerd op de hoogte van de nieuwe regelingen.

Nieuw in editie 2019

Werknemers
Voor de werknemers hadden de belangrijkste wijzigingen in de voorafgaande periode betrekking op de berekening van het pensioen. Werknemers die in het stelsel van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) zitten, kunnen ook vervroegd met pensioen te gaan als ze aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Begin dit jaar trad ook de nieuwe regeling voor de eenheid van loopbaan in voege en trad het KB in werking dat de wijze bepaalt waarop de periodes van zorgkrediet in aanmerking genomen kunnen worden voor de pensioenrekening.

Zelfstandigen
Ook voor de zelfstandigen werd de eenheid van loopbaan aangepast. Voor pensioenen ingegaan vanaf 2019 wordt de eenheid van loopbaan afgeschaft voor effectieve prestaties geleverd na de kanteldag.
Om het sociaal statuut van de zelfstandige te verbeteren krijgen bepaalde gepensioneerde zelfstandigen sinds vorig jaar een jaarlijkse welvaartspremie. Deze premie is de tegenhanger van het bestaande vakantiegeld bij de werknemers.

Openbare sector
In de openbare sector wordt de minimale loopbaanvoorwaarde van vijf dienstjaren die aanspraak op het pensioen verlenen opgeheven voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 mei 2019.
Voor een personeelslid dat vast werd benoemd vóór 1 december 2017 worden de contractuele en tijdelijke diensten die gepresteerd werden vóór de vaste benoeming in aanmerking genomen voor het pensioen, mits voldaan werd aan een aantal voorwaarden. Voor een personeelslid van wie de eerste vaste benoeming plaatsvond na 30 november 2017 worden die diensten niet in aanmerking genomen voor het pensioen. Diensten gepresteerd als tijdelijke in het onderwijs worden altijd in aanmerking genomen voor het pensioen indien zij gevolgd worden door een vaste benoeming.

Het Pensioenzakboekje 2019 gaat dieper in op deze aanpassingen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403008837
Bestelcode: BP/PENZ-PB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 360 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.