Sociale media en werkgeverscontrole

Jeroen Lorré

Sociale media onder de juridische loep

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek - 164 pagina's
Verschijningsdatum: 29/10/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 136,31 € 144,49
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 104,85 € 111,14
E-book - Eenmalige aankoop
€ 136,31 € 144,49
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 288,98 € 177,20 € 187,84

Beschrijving

De nieuwe media hebben een vaste stek veroverd in het dagdagelijkse leven van de burger. De juridische draagwijdte en gevolgen van die sociale media lijken minder duidelijk. Eenieder heeft wel een mening over «de privacy» van gebruikers. Het debat belandt vaak in een al dan niet beredeneerde stellingenoorlog.


Dit boek bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel bevat een algemene juridische analyse van (het gebruik van) sociale media. Daarin staan de toepassing van de strafwet, het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens centraal. Het eerste deel sluit af met een beknopt overzicht van precedenten in de rechtspraak.
  • In het tweede deel past de auteur die inzichten toe op de arbeidsrelatie. Ook bepalingen eigen aan het arbeidsrecht komen aan bod. De verhandeling doorloopt de drie stadia van een arbeidsverhouding (aanwerven, tewerkstellen, ontslaan) met aandacht voor procedureaspecten.Het werk beschrijft vaak herkenbare situaties en biedt de practicus een antwoord op soms erg technische problemen (mag een werkgever een Facebookprofiel inkijken? Is een uitlating op Facebook een grond voor ontslag om dringende reden? Overleeft een afdruk van een Facebookpagina de rechtbank? …). Toch steunt de verhandeling op een ruime theoretische onderbouw, met opgave van de voornaamste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.


Jeroen Lorré
is sinds 2006 advocaat in het kantoor Crivits & Persyn te Brugge. Hij legt zich toe op het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het sociaalhandhavingsrecht. In 2009 vervoegde hij de vakgroep sociaal recht van de universiteit Gent, waar hij actief is als wetenschappelijk medewerker. Hij publiceert en spreekt geregeld over uiteenlopende onderwerpen in zijn vakgebied.


De reeks Sociale Praktijkstudies is opgezet als een collectie beknopte monografieën over sociaalrechtelijke onderwerpen. In de reeks zullen zowel actualiteitsgebonden als eerder klassieke onderwerpen uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht aan bod komen. Het is de bedoeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar praktijkgericht, een stand van zaken te geven van de aan bod komende thema’s. De reeks richt zich dan ook tot eenieder die beroepsmatig met sociaal recht te maken heeft. Over opzet en kwaliteit wordt gewaakt door een redactiecomité dat is samengesteld uit juristen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de gerechtelijke wereld: Guy Bontinck en Willy van Eeckhoutte.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book. Ontdek alle Jura Books op uw Jura boekenplank.

Wenst u meer informatie over Jura of de Jura Books? Neem een kijkje op onze website.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046543498
Bestelcode: BP/SPS-BI12003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Frequentie: Eenmalig
Aantal pagina's: 164 pagina's