Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid

Luc Eliaerts

In de APR-reeks verschijnt een nieuw trefwoord “Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid”. De auteur Luc Eliaerts behandelt deze rechtsfiguren zowel in een louter Belgische context als in het kader van een grensoverschrijdende detachering.

Boek - 697 pagina's
Verschijningsdatum: 11/06/2014

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 161,60 € 171,30
Abonnement op de reeks 'Algemene praktische rechtsverzameling'
€ 80,80 € 85,65

Beschrijving

In de Belgische interne rechtsorde komt aan bod: het principieel verbod van terbeschikkingstelling, de regeling van de uitzendarbeid, de straf- en civielrechtelijke sancties, veiligheid en gezondheid, bijzondere aspecten van aansprakelijkheid en specifieke wettelijke vormen zoals dienstencheques.

De uiteenzetting met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling betreft: IPR en internationale bevoegdheid, het vrij verkeer van werknemers en van diensten, de Detacheringsrichtlijn en de Belgische Detacheringswet, de coördinatieverordening van sociale zekerheid, Limosa en de detachering vanuit en naar landen buiten de EER.

Het behandelde onderwerp sluit aan bij de actualiteit. De overheid draagt de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Op Europees niveau is de totstandkoming van een richtlijn tot handhaving van de Detacheringsrichtlijn imminent, op welke nieuwe regelgeving het boek anticipeert. Het meest recente voorbeeld van de Belgische aanpak van onregelmatigheden is de anti-rechtsmisbruikbepaling wat betreft de sociale zekerheid in geval van intracommunautaire detachering. De economische evolutie (van fordisme tot toyotisme) en sociale beleidsopties (zoals flexicurity) leiden er evenwel toe dat terbeschikkingstelling en uitzendarbeid gaandeweg een grotere plaats innemen in het productieproces. Daarvoor is er oog vanwege de Europese wetgever (onder meer afbouw van hinderpalen in de Uitzendarbeidsrichtlijn) en vanwege de Belgische sociale partners, die in 2013 het instroommotief voor uitzendarbeid hebben mogelijk gemaakt.

Het boek is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist die ermee te maken heeft.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046566725
Bestelcode: BP/APR-BI14079
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 697 pagina's