Formaliteitengids voor de VZW 2019

Sarah Cappaert, Stefaan Tuytten, Frank Pirard, Liesbeth te Rijdt, Griet vanden Abeele, Rik Vandervennet

De Formaliteitengids voor de vzw beschrijft alle formaliteiten die een vzw moet vervullen

Boek - 668 pagina's
Verschijningsdatum: 25/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 25/12/2019
€ 507,77 € 538,24
Abonnement
Verschijnt op 25/12/2019 Abonnementsvoorwaarden
€ 390,59 € 414,03
E-book - Eenmalige aankoop
€ 507,77 € 538,24
E-book - Abonnement
€ 390,59 € 414,03
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 1.076,48 € 660,10 € 699,71
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 828,06 € 507,77 € 538,23

Beschrijving

De Formaliteitengids voor de vzw beschrijft alle formaliteiten die een vzw moet vervullen. Het werk is opgedeeld in drie grote delen:

  1. formaliteiten die voortvloeien uit de vzw-Wet en die elke vereniging dus moet vervullen;
  2. formaliteiten die elke rechtspersoon moet vervullen (fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);
  3. verplichtingen die iedereen die personeel tewerkstelt moet vervullen (sociaal recht).

Binnen elke rubriek geldt een eigen logica. In het eerste deel worden stap voor stap de formaliteiten behandeld die gepaard gaan met de oprichting van een vereniging. Daarna komen de formaliteiten aan bod die vervuld moeten worden bij de dagelijkse werking van de vereniging en tot slot de formaliteiten die gepaard gaan met de stopzetting, de fusie of de splitsing van een vereniging.

In het tweede deel wordt een onderscheid gemaakt tussen de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Daarin worden eerst de basisprincipes behandeld, daarna worden de formaliteiten verder besproken volgens een alfabetische volgorde.

Ook in het derde deel werden de fiches gegroepeerd in een aantal begrippen, waaronder ze ofwel in een logische ofwel in alfabetisch volgorde worden behandeld.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403012377
Bestelcode: BP/FGVZWJB-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 668 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.