Psychiatrische zorg in de thuissituatie
Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Van de Voorde J., Van de Voorde B.

Het cahier 'Psychiatrische zorg in de thuissituatie' (PZT) staat stil bij het wel en wee van mensen die ten gevolge van een psychische ziekte dreigen buitenspel gezet te worden. Soms slaat de ziekte toe als een zevenkoppig monster en wordt het normale functioneren zo bemoeilijkt ...

Boek
Verschijningsdatum: 05/11/2004

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 53,18 € 56,37

Beschrijving

Het cahier 'Psychiatrische zorg in de thuissituatie' (PZT) staat stil bij het wel en wee van mensen die ten gevolge van een psychische ziekte dreigen buitenspel gezet te worden. Soms slaat de ziekte toe als een zevenkoppig monster en wordt het normale functioneren zo bemoeilijkt dat opname of behandeling onvermijdelijk worden. Dit boek gaat over een behandelingsmodus die gedirigeerd wordt vanuit de thuissituatie, waarbij cliënt en begeleider samen instaan voor de regie. De auteurs nemen ons mee naar het dagelijks werkveld van de psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT). Ze geven ons een prima inkijk in de vele mogelijkheden van dit vrij nieuwe initiatief binnen de geestelijke gezondheidszorg. Enerzijds is er het verhaal van de psychisch zieke mens en anderzijds het verhaal van hoe je als hulpverlener je eigen weg, je eigen positie en evenwicht tracht te vinden binnen de delta van psychiatrische hulpverlening.
In het boek kunt u het relaas van een jonge hulpverlener een eindje mee volgen. Doorheen zijn dagdagelijkse interventies, observaties en analyses kunnen we de draak met de 7 koppen geleidelijk aan ontcijferen. De ziekte wordt de geschiedenis van een mens en deze mens wordt invoelbaar. Het boek laat zien hoe psychiatrische patiënten, dankzij een professionele begeleiding, er toch in slagen om zich in het thuisnest te blijven handhaven.


Neemt u de abonnementsformule, dan kan u de reeds verschenen titels tegen abonnementsprijs bestellen. Het is ook mogelijk de cahiers afzonderlijk te bestellen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046501634
Bestelcode: BP/ZORP-BI4025
Publicatievorm: Boek

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.