219 producten gevonden voor ' Juridisch ' + ' Beschikbaar als e-book '

Weergave:

Rooster Lijst


Artikel & Commentaar E-book

Reeks met thematisch standaardwerken vol nuttige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Boekenreeks , Bestelbaar
Prijs op aanvraag
Bestelbaar
Meer info


De Juristenkrant Digitaal

Kernredactie: B.Hubeau (hoofdredacteur), R.Bo...

Uw actuele kijk op recht en samenleving

De Juristenkrant veroverde een unieke positie bij magistraten, bedrijfsjuristen, advocaten en studenten. Deze objectieve, professionele krant informeert de Vlaamse jurist over actuele maatschappelijk juridische trends.

Tijdschrift , Bestelbaar

Abonnement

81,90
Bestelbaar
Meer info


De Vennootschap A. Algemeen deel E-book

K. Geens en M. Wyckaert m.m.v. C. Clottens, S...

Eindelijk een écht basiswerk over het vennootschapsrecht!

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

318,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Bernard Tilleman

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

344,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Testamenten - Derde (herziene) uitgave E-book

R. Dillemans - herwerkt door A. Van den Bos...

Prof. R. Dillemans herwerkte in 1976 de eerste versie van het boek “Testamenten”. Sindsdien is de materie in niet onbelangrijke mate veranderd en was een nieuwe grondig aangepaste uitgave aan de orde. Notaris A. Van den Bossche en notaris M. De Clercq hebben deze complexe opdracht met glans volbracht.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

171,60
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Praktische gids voor schuldbemiddelaars E-book

E. Van Acker, C. Verbeke, B. Wylleman

De praktische gids is al sinds 2004 hét standaardwerk voor schuldbemiddeling. Het werd een eerste keer herwerkt in 2006. Nu, 7 jaar later, hebben de auteurs deze gids volledig herwerkt met de nieuwe wetten van 26 maart 2012 én 14 januari 2013!

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

155,00
In voorraad
Meer info


De wet van A tot Zbis E-book

Gert Van der biesen

Dit boekje bundelt de columns van Gert Van der biesen zoals ze eerder verschenen in De Juristenkrant in 2011 en 2012. Gert Van der biesen is juridisch adviseur in de Senaat en praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt.

Met een voorwoord van Steven Vanackere.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

18,00
In voorraad
Meer info


De managementvennootschap E-book

Philippe Salens

Philippe Salens geeft een grondige en praktijkgerichte fiscaal-, vennootschaps- en  sociaalrechtelijke analyse van de managementvennootschap. Ook de boekhoudkundige aspecten komen aan bod.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

104,94
In voorraad
Meer info


Kosten eigen aan de werkgever E-book

Carl Van Biervliet - Accountant-Belastingcons...

Door de hoge fiscale en sociale druk in België, vormen kosten eigen aan de werkgever een belangrijk instrument om werknemers en bedrijfsleiders te vergoeden. Maar hoe hoog mag die forfaitaire vergoeding zijn? Wat bij betwisting? En, wat kan nog onder Di Rupo en wat niet?

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

43,89
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Omgaan met beroepsgeheim E-book

Editors: B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Ro...

Dit cahier wil een stand van zaken opmaken van de actuele regelgeving inzake het beroepsgeheim, en de complexiteit ervan naar de praktijk toe.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

39,50
In voorraad
Meer info


Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen E-book

Carl Van Biervliet - Accountant-belastingcons...

Dit boek geeft u een overzicht van de meest voorkomende manieren om fiscaal zo vriendelijk mogelijk geld uit uw vennootschap te halen. U krijgt daarbij niet alleen de wettelijke basis en enige rechtspraak maar ook optimalisatiemogelijkheden.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

104,94
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Inleiding tot het recht E-book

Jan Gorus, Frederic Eggermont, Alexander De B...

De houvast in een wereld van steeds veranderende (steekvlam)regelgeving en wispelturige rechtspraak.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

44,50
In voorraad
Meer info


De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste co...

T. Lysens

‘De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar’ geeft de lezer reeds kort na de inwerkingtreding op 1 augustus 2013 een uitgewerkt overzicht van de voornaamste wijzigingen aan de W.C.O. van 31 januari 2009.

Een a...

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

61,10
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk E-book

Jan Van Gaever

Het openstellen van de Europese grenzen en het vrij verkeer van personen heeft geleid tot een ongewilde toename van de grensoverschrijdende criminaliteit. De Europese Unie wou dit fenomeen counteren met de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarbij het beginsel...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

124,19
In voorraad
Meer info


De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden E-book

E. Dirix

De wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, levert een fundamentele hervorming op van het pandrecht. De nieuwe wet beantwoordt nu aan de geldende moderne en internationaal erkende standaarden. De inwerki...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

87,78
In voorraad
Meer info


De rekening-courant: fiscaal gebruik en misbruik. Risico's en o...

Carl Van Biervliet, accountant-belastingconsu...

Risico's en opportuniteiten na de recente maatregelen
De auteur geeft een compleet overzicht van alle mogelijkheden van de rekening-courant.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

64,25
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen E-book

Editors: A. Alders, D. Pardo, Auteurs: R. Cr...

Het handboek voor al wie professioneel betrokken is bij de voorbereiding en afwikkeling van vereffeningen. De focus ligt op vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

113,73
In voorraad
Meer info


Bedrijfsleidersbezoldigingen. De meest gestelde praktijkvragen....

Stijn Marquant, Christophe Piette, Chung Yuen...

De meest gestelde vragen bedrijfsleidersbezoldigingen

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

42,40
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Goederenrecht E-book

Vincent Sagaert

Een niet te missen standaardwerk voor de praktijk van het vastgoedrecht en vermogensrecht.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

310,70
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Regres in de WAM E-book

Jean-Baptiste Petitat

Met deze nieuwe bijdrage in Recht en Praktijk werd een poging ondernomen om de draad van het regresrecht opnieuw op te nemen om door middel van het aangeboden kluwen juridisch garen enigszins een houvast te bieden aan de rechtspractici die “op verhaal moeten komen”.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

69,81
In voorraad
Meer info


Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen E-book. ...

Rudi Schellingen, Nienke Scholten (editors), ...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

30,00
In voorraad
Meer info


Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen E-book. Ver...

Tim Baart (ed.), Marc Van tieghem (ed.), Guy ...

Het boek ‘Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen.’ is een praktische handleiding om fusiesplitsingen vanuit juridisch oogpunt te begeleiden.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

72,80
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Beginselen van strafrechtspleging E-book

Raoul Declercq

6de edtie van "Beginselen van strafrechtspleging". Dé bijbel van het strafprocesrecht!

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

345,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Het verval van het recht tot sturen E-book

Ronny Beirinckx

Het verval van het recht tot sturen betreft de uitvoering van een rijverbod, door de rechter uitgesproken als straf of als maatregel wegens lichamelijke ongeschiktheid, in verkeerszaken. De tekst behandelt het rijverbod en de evolutie ervan. De tekst bevat cassatierechtspraak, de wetgeven...

Beschikbaar als e-book , In voorraad

Eenmalige aankoop

113,28
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst